Новини

ФОРУМ
Иновативни практики: Изследователски подход в обучението по природни науки


София, 29.XI. – 01.XII.2019 г.


От името на Фондация Наука без граници и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки имаме удоволствието да поканим колегите – учители за участие във форума “Иновативни практики: Изследователски подход в обучението по природни науки”, който ще се състои в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади. Събитието се организира във връзка с Националния турнир на младите физици, Националната програма „Квалификация“ за обучение в ЦЕРН на учители и с подкрепата на европейски проект OSOS на програма Хоризонт 2020 за изследвания и иновации.


В рамките на форумa ще се провеждат:
  1. Тренинг-семинар „Умения за решаване на изследователски задачи“
    Това ще е четвъртият поред тренинг-семинар имащ за цел да популяризира изследователските задачи и да даде практически насоки на ръководителите на отбори за Турнира на младите физици (а и за Турнира на младите естествоизпитатели).

  2. Тренинг-семинар за създаване на умения за работа с отворените данни на ЦЕРН от експериментите на Големия адронен колайдер
    Целта на тренинга-семинара е да провокира интерес към същността на явленията във физиката на елементарните частици и да запознае учителите с методиката на измерванията на експериментите в ЦЕРН.

  3. Тренинг-семинар по програмата на европейски проект SNAC: Изучаване на земетресения, оповестяване и защита на гражданите
    Тренинг-семинарът има за цел да запознае учителите с основните сеизмологични принципи при земетресенията и регистрирането им; да създаде умения за анализ на данните от сеизмометрите; за намаляването на риска, с мерките за защитата на гражданите.


Като цяло образователният форум има за цел да мотивира училищата чрез въвеждането на иновативни практики да се развиват като центрове за отворено и проектно-базирано обучение, основаващо се на принципите на съвременния подход на отговорни изследвания и иновации.

Начало на семинара – 15:00 часа, 29.XI. (петък).
Закриване – 13:00 часа, 01.XII. (неделя).

Такса за правоучастие не се изисква. Организаторите поемат разноските по настаняването и пътните разходи на учителите от училищата извън София.

Учителите, които желаят да участват, е необходимо да попълнят заявка за участие appl_TrainingSciEdu.docx и да я изпратят на е-мейл адреси: office@openscience.bg , a.kyuldjiev@gmail.com . Краен срок за кандидатстване: 21.XI.2019 г.

На участниците в семинара, които желаят, ще бъдат издадени удостоверения за получаване на кредити за професионална квалификация.

От организаторитеКак да регистрирам проект на портала на OSOS


https://portal.opendiscoveryspace.eu

1. Учителят се регистрира на портала
Получавате покана за регистрация. Ако се регистрирате без покана, ще трябва да получите одобрение.

2. След регистрация в портала, за проекта трябва да следвате следните стъпки:
LoginMy AreaCommunities (the link in the forth column below) → OSOS Community in BulgariaProjects (the link in the third column below) → Create a new project in the communityOption 1 Start a new project

3. Започвате описанието на проекта. Желателно и препоръчително е описанието да бъде на английски. По изключение може да е и на български.

4. Запазвате проекта и преминавате към Фазите фазите FEEL, IMAGINE, CREATE and SHARE. Във всяка от фазите трябва да напишете кратки насоки за учениците.

5. След всяка фаза има Save and go to next - записвате и преминавате към следващата.

6. След това използвате Share button, с което излиза URL и CODE, които трябва да изпратите на учениците, за да запълнят те информацията в четирите фази FEEL, IMAGINE, CREATE and SHARE. Информацията във фазите FEEL, IMAGINE, CREATE and SHARE вкл. снимки и видео трябва да бъде добавена от самите ученици.

7. След запълване на четирите фази от учениците следва savefinal. Това е линк с пълно описание на създаването на проекта: https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/u34111/osos_students_projects_authoring_tool.pdf
Приложен е и файл appl_bestpractice.docx с примерни насоки за качване на проект.Ден на отвореното иновативно училище


Фондация Наука без Граници има удоволствието да покани учители и ученици от всички училища в България да представят своите добри практики в Ден на отвореното иновативно училище, който ще се проведе на 05 Октомври 2019г. в Зала №4 "проф. Асен Златаров" на НТС, в София. Събитието се провежда с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Това е мащабен авторитетен проект, обединяващ 1000 училища от 11 страни, който мотивира училището да се развива освен като център за учене, но и като място, където децата мечтаят, творят, споделят.

Цел на събитието е да се стимулира творческата активност и инициативност на младите хора, да се мотивират за самостоятелната работа по проекти и начина на представяне. Темите на проектите могат да бъдат най-разнообразни в зависимост от интересите им.

Училището участва с група от максимум 4 участника - до трима ученика и учител, ръководител на проекта. Представянето е под форма на презентация от учениците и може да бъде съпроводено с видео филм. Време за представяне - до 15 мин. заедно с видеото. Могат да участват ученици от всички класове. Компетентно жури ще оценява презентациите. Ще бъде присъдена една първа награда на европейския проект OSOS.

Условие за участие - проектът трябва да е регистриран на портала на OSOS https://portal.opendiscoveryspace.eu

Желаещите трябва да попълнят Заявка за участие appl_openschday.docx и изпратят на е-мейл адрес:

office@openscience.bg

Краен срок за кандидатстванe 25.06.2019.

Организаторите поемат разноските за път, 2 нощувки и храна на учениците и учители - участници от училищата в страната.Лятна школа в Гърция


Драги учители,
Фондация Наука без граници има удоволствието да Ви информира за провеждането, в рамките на проекта OSOS - Отворени училища за отворено общество - на лятна школа в Гърция, в периода 7-12 юли 2019г., http://osos.ea.gr/ . Школата е посветена на иновативните методи в образованието. Учителите, желаещи да участват, имат възможност да получат пълна финансовa подкрепа на разноските за пътуване и участие в лятната школа чрез програмата за мобилност KA1 Erasmus+ . Крайният срок за кандидатстване по KA1 Erasmus+ е 5-ти Февруари 2019.
Информация за процедурата на кандидатстване: Финансиране Erasmus+

За повече подробности и е-мейл за контакт:

office@openscience.bg

Моля да бъдем в течение за Вашата процедура на кандидатстване.Конкурс Добри практики


Фондация Наука без граници организира конкурс за най-добра практика на иновативно образование в българско училище, реализирана през 2018 година. Конкурсът се провежда в рамките на Европейската програма OSOS - Отворени училища за отворени общества. Могат да участват проекти на учители с ученици от всички класове на българските училища. Първите три класирани най-добри практики ще бъдат представени на международното ОSOS събитие в Тулуза, 13-14 март 2019г. Тримата водещи учители ще бъдат поканени да участват в събитието и направят презентация (на английски език) на своите проекти. Изпратете ни описание на Вашата най-добра практика като изтеглите и попълните формата (на английски език) appl_bestpractice.doc на е-мейл адрес:

office@openscience.bg

Краен срок за кандидатстване 03.02.2019.