Мисия

Фондация Наука без Граници е нестопанска организация учредена да съдейства за постигане на отлично ниво на образование и изследователска дейност в областта на физическите науки и другите природни науки като поставя тежестта върху изследователския подход в образованието; да допринася за развитието на теоретичната и експериментална физика като разработва и координира образователни и научни проекти и програми чрез използване на иновативни методи и прилагане на отговорни изследвания, както и за създаването на интердисциплинарни области; да насърчава развитието на способностите и уменията на талантливи млади хора като ги мотивира и стимулира за подготовка на проети и участие в международни конкурси по физика и другите природни науки; да подпомага изявата на надарени ученици по физика в международни олимпиади, и особено на международни състезания, основани на научно-изследователския подход в образованието; да съдейства за разширяване и засилване на сътрудничеството в областта на физическите науки с университети и научни центрове в Европа, и особено в Югоизточна Европа.