Съвет на Фондацията


Бойка Анева, професор, дфн, д-р  

e-mail: Boyka.Aneva@cern.ch 


Михаела Кутева-Генчева, доцент, д-р

e-mail: mkouteva@gmail.com


Димитър Младенов, доцент, д-р

e-mail: dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bg


Председател

Бойка Анева


Експерт ИТ

Александър Стефанов, гл. асистент, д-р

e-mail: aleksander.a.stefanov@gmail.com.